Информация за студентския заем

Какво представлява студентският кредит

Пред младите хора в сегашното ни модерно общество се разкрива една много ценна възможност за развитие. Образованието в 21 в. е водещо и абсолютно задължително за всички, които искат да постигнат по-големи успехи в своя живот. Read More

Студентски заем

Срокове и условия при студентските кредити

Целевите студентски кредити се отличават с добрите условия, при които банките кредитори ги отпускат. Този тип финансиране е предназначено за една по-уязвима категория от обществото – учащите във висши учебни заведения в страната, които инвестират цялото си време и всичките си финансови средства в получаването на добро висше образование. Read More