Как да изтеглите кредит без да имате трудов договор

Кредит без трудов договор

Преди да отпуснат какъвто и да било кредит, повечето банки и кредитни институции изискват да им се покаже трудов договор, за да са сигурни, че ще бъдете надежден платец и няма да загубят парите си.

Кредит без трудов договор – възможно ли е ?

Възможно е също така да се разчита на човек, който да гарантира за вас, ако вашето положение не е благоприятно за отпускане на кредит. Възможно е да ви бъде отпуснат кредит също, ако докажете някакъв доход – пенсия, наем или ако например имате фирма.

Интересно е да се отбележи, че в повечето случаи банките и други институции не само искат да видят трудов договор. За тях е важно какъв точно е договора. Каква е неговата продължителност и каква е работната заплата описана в договора са само някои от важните въпроси. Обикновено се изисква договорът да е безсрочен и да сте на съответното работно място от поне 3 или 6 месеца.

При липса на трудов договор е трудно не само отпускането на кредит. В такъв случай е изключително трудно и да получите привилегията да ползвате кредитна карта, защото никоя банка няма да се постави в позиция да отпуска кредити или да издава кредитни карти на хора, които не могат да докажат, че получават редовни и сигурни доходи.

И все пак има ли банки или други финансови институции, които да отпускат кредити на хора без да изискват показване на трудов договор?

Ако човек търси кредит без доказване на трудов договор може да го открие при много други финансови институции, но като цяло не е характерна черта на банките. Все пак има и редица изключения.

Може и да нямате трудов договор, но ако сте частен земеделски производител, собственик или съдружник във фирма, да практикувате форма на свободна професия или имате други доходи (наеми и хонорари например), все пак повечето банки ще се съгласят да ви отпуснат кредит.

Попадайки в тези групи, вие може и да не сте на редовен трудов договор с фиксирана заплата всеки месец и работно време от 9 до 5, но все пак сте благонадежден и платежоспособен кандидат.