Удължаване на срока по бързия заем

Предоговаряне срока на бърз заем

Много лицензирани дружества предлагат услугата “бързо кредитиране”. Ако сте използвали бърз заем за покриване на текущи разходи (ток, вода, телефон, интернет, храна и други подобни), тогава може би сте на ясно, че тук става въпрос за малки суми пари, най-често под 400 лева, които се отпускат сравнително лесно.

Предоговаряне за срока на бърз заем – как?

Достатъчно е да докажете, че имате работа и доходи и сте пълнолетни. Тези заеми са един много добър начин да запълните моментна “дупка” в бюджета при забавяне на следващата заплата или неочакван разход у дома.

Понякога, обаче, е възможно очакваният източник на пари, с който планираме да покрием “дупката” в бюджета да се забави повече от планираното и така можете да се изправите пред една неприятна ситуация – да дължите пари на дадена кредитна институция, а все още да сте без заплата.

Подобно нещо може да ви се стори малко вероятно, но все пак е добре да знаете как да постъпите, ако попаднете в такава ситуация. Ако подобно нещо се случи не бива да се плашите.

Отидете в офиса, от който са отпуснали кредита ви и обяснете какво е положението. Обикновено условията по заема ви ще могат да се предоговорят и ще ви бъде отпусната отсрочка, а вие най-често ще се изненадате колко гладко може да протече всичко.

Обикновено този тип бързи заеми в малки размери се изплащат на веднъж, а не на вноски. В такъв случай, при евентуално удължаване на срока, можете да се надявате на нещо като 2 седмици отсрочка, което в повечето случаи е напълно достатъчно за излизане от затруднението.

Имайте предвид обаче, че предоговарянето на срока е препоръчително единствено в краен случай, тъй като този тип институции имат сравнително висока цена за тази услуга. Така например, ако дължите сума от сорта на 300 лева, след предоговарянето тези 300 лева може да станат 360. При всички положения обаче, предоговарянето на срока е за предпочитане пред наказателните такси, които се налагат при неспазване на договорните условия.