Отпускане на заем без поръчител

Теглене на кредит без поръчител

Тегленето на кредит с помощта на поръчител понякога може да е доста неудобно и конфузно начинание, защото от една страна това ни поставя в една наистина неблагоприятната ситуация да искаме подобна услуга, а от друга страна много често е почти невъзможно да се намери достатъчно съпричастен човек, който да се съгласи да гарантира за вас.

Заем без поръчител – как?

През последните години повечето финансови институции се опитват до колкото е възможно да избягват това условие, защото точно това плаши много хора. Запитайте сами себе си дали бихте искали да бъдете поръчител по кредит, как бихте се чувствали и за колко хора бихте го направили и ще видите за какво говорим. Несъмнено хората са по-склонни да изтеглят кредит, ако не им се налага да търсят чужда и странична подкрепа.

За щастие, възможностите за теглене на заем без поръчител стават все по-големи. Все по-лесно е да намерите друг, по-удобен и удачен начин, по който да докажете собствената си платежоспособност пред банката или финансовата институция, която ви финансира.

Вече доста банки и други финансови институции практикуват отпускане на потребителски кредит, без да се изисква задължително поръчител, но тъй като се счита, че институцията поема по-висок риск от обичайния, при кредита без поръчител се забелязва, че лихвите са чувствително по-високи в сравнение с други типове финансиране.

Сумите могат да бъдат изключително разнообразни и варират в широки граници като се започне от съвсем дребни суми от сорта на 200 лева и се стигне до внушителни суми от порядъка на 10 или 15 хиляди лева или дори повече.

Разбира се, при кредитите с поръчител не става въпрос за някаква приумица на банките. Това е въпрос на сигурност за банката, която ви финансира. Когато не се изисква поръчителство, човекът, който трябва да гарантира за изплащането на заема, сте вие самите със средствата, с които разполагате.

Доста често липсата на поръчител се компенсира с по-високи критерии към кандидата за получаване на кредит. Кредитополучателеля е нужно да покрива редица критерии, сред които са да има редовна работа на постоянен трудов договор като обикновено се изисква човекът да е на това работно място от най-малко шест месеца.

Според размера на кредита най-често има и изисквания към доходите на кандидата. Не малко банки изискват и обезпечение с недвижим имот, но това обикновено се случва когато се говори за кредит в по-голям размер.

Традиционно без поръчител се теглят малките по размер бързи кредити, които са известни още под името “кредит до заплата”. При тях кандидатът за заем трябва да покаже само, че работи на постоянна работа от поне 6 месеца и обикновено одобрението се получава изключително бързо.