6 източника на бързи пари назаем

6 източника на бързи пари назаем

Ежедневието, в което живеем често ни поставя пред трудно преодолими премеждия. Голяма част от тях са свързани тясно или доста по-сериозно с наличието на финанси. Парите са една от движещата сила на света и вероятността да се окажат проблем никак не е малка. Допълнителен проблем може да се окаже и икономическото положение в страната, което е далеч от цветущо и кара много хора да търсят допълнителни начини и източници на средства, с които да закърпят личния си и семеен бюджет.

Не всеки успява да намери подобни допълнителни методи, за да се справи с трудна финансова ситуация. Причините за това могат да бъдат редица – липса на търсене на работна ръка, за да започне лицето допълнителна работа, неспособност, поради лични причини, икономическото положение в дадения район на страната и много други. Независимо какви са те, едно е сигурно – няма как да се справите с дадена парична ситуация, ако нямате наличието на съответната сума налице.

Както казахме, много хора изпадат често в подобно положение. Тогава търсенето на алтернативни методи се разширява и в един момент вече обхваща и фактора варианта „пари назаем“. Точно така. Не всеки би се чувствал достатъчно спокоен, ако има да връща дадена сума на учреждение или частно лице. В същото време обаче, със сигурност човек би бил много по-напрегнат, в случай че не може да разреши финансов проблем навреме.

Всеки попаднал в такава ситуация започва да търси алтернативата и я намира точно в парите назаем. Тя е чест метод, особено когато лицето има нужда от по-малки суми, които по презумпция би трябвало да могат да бъдат върнати много по-лесно, както и по-бързо. На това успокоение разчита всеки човек, на който се налага да разчита на съответната помощ, независимо от къде и от кого идва тя.

Няколко са начините, чрез които бихте могли да си предоставите допълнителни средства във формата на пари назаем, за решаването на даден казус

 • Различни видове кредити от небанкова институция;
 • Заем от банка;
 • Продажба на имот или движимо имущество;
 • Приятели и познати;
 • Лихвар;
 • Заложна къща.
 1. Бързи кредити от небанкова институция – предимства и недостатъци

 • Предимствата на бързите заеми често са свързани с бързината, с която могат да се случат те. Тя е изначално важна, когато става дума за попълване на парични пропуски в бюджета или нуждата от навременна реакция при непредвидени плащания. Този тип финансова асистенция улеснява много всеки потребител, който се е решил на ефективна стъпка и начин на бързо финансиране с пари назаем.
 • Минималните изисквания за кандидатите са друго предимство, което тласка хората във финансова нужда към подобни операции. Динамичността на съвременните нужди от парични средства с различен характер налагат и ефективността при кандидатстване. В повечето случаи се изисква документ за самоличност, както и допълнителните изисквания да бъдете български гражданин и да имате навършени 18 години (в някои случаи 22-23 години). Също така понякога се налага и удостоверите наличието на стабилни доходи.
 • Минималното количество документи, които се налага да подготвяте при такива процедури е огромен плюс за много кандидати за бързи кредити. Спестяването на изискването на информация на хартия понякога е доста добра идея, тъй като улеснява самия процес по преглеждане на кандидатурата и одобряването на заема. Така се изключват всички документални справки, свързани със семеен статут, работни договори и др. Има случаи, при които е нужно единствено да предоставите лична карта и банкова сметка.
 • Яснотата е друг плюс, указващ съдействие, когато искате да знаете цялата сума, която ще се наложи да върнете. С помощта на онлайн калкулатори, вие можете да прецените нейния размер и да разпределите възможностите си относно месечните вноски.
 • Можете а извършите кандидатстването от дома си. Онлайн бързите заеми са доказателство за това. На практика са ви нужни няколко минути, обмислена цел и идея, след което няколко клика на бутона на мишката и готово.
 • Дори да се частни дружества, небанковите институции се регулират законово (можете да ги откриете в Закона за кредитните институции). Така нямате излишни притеснения, че с услугата към вас би могло да се злоупотреби по някакъв начин.
 • Недостатъците са свързани с неточната или понякога голяма липса на публична информация. Това касае самия избор на небанково учреждение, към което се насочвате. Има риск то да е от онези, които не са регистрирани законово и да ви доведе до нежелани проблеми. Ето защо, каквото и решение да взимате, следете за достатъчно достъпна и изчерпателна информация за услугата.
 • Сроковете понякога могат да бъдат доста кратки. Но всичко това зависи и от сумата, с която сте се сдобили при тегленето на парите. Отново факт, който бихте могли да контролирате по един или друг начин.
 • Условия и лихви. Те могат да се окажат затрудняващи целия процес по кредитиране. Въпреки това, ако се насочите към лоялна компания, специалистите в нея със сигурност ще ви обяснят всички подробности по възстановяването на сумата и таксите и лихвите, на които тя подлежи.
 1. Заем от банка

Това е друг начин, с който можете да си помогнете, ако имате нужда от допълнителни пари за дадена цел. Въпреки всичките си предимства, имайте предвид, че този тип асистенция има и своите рискове. Както всички средства, които са взети назаем, тези също ще трябва да бъдат върнати за определен период от време.

В повечето случаи хората разчитат на този тип кредитиране за по-големи разходи, покупки и инвестиции в движимо или недвижимо имущество. Това е фактор, който често бива съпоставян с тегленето на пари от небанкови учреждения и между двата „лагера“ често се изграждат сравнения на положителните и отрицателните им страни.

От друга страна банките предлагат не само задължения към своите клиенти, но и най-вече сигурност на услугата. Все пак това е едно от най-важните неща при подобни формални отношения.

 1. Заем от приятели и познати

Това е също доста често срещан начин да се сдобиете със спешни и бързи пари за дадена ситуация. Много хора предпочитат именно този метод на извънредно финансиране. Причините за това могат да бъдат различни и не една или две. Много лица се чувстват прекалено притеснени, когато са във формални бизнес отношения с различни финансови институции.

Неоспорим факт е, че когато сме се изправили пред малка или по-сериозна парична криза, начините да се справим с нея не са особено много и често прибягваме до пари назаем. Ако не желаем да се ангажираме с официалното кандидатстване пред банкови или небанкови институции за желаната сума, често се насочваме към помощ от приятели и познати. Да, това е начин, който работи, но освен предимствата, той крие и не малко уловки и проблеми, които на практика се базират на емоционално ниво.

Макар и да е свързан с известно неудобство заем от приятел е бърз начин да се сдобиете с желаната сума достатъчно ефективно. В тази ситуация няма такси, няма лихви, липсват и рисковете от просрочване, които да ви създадат допълнителни парични трудности.

Тук става въпрос за обикновени приятелски ли роднински отношения. Бидейки достатъчно разсъдливи и разумни хора обаче, може да се случи така, че да изпитваме сериозно количество притеснения, когато взимаме заем от приятел. Независимо колко малък или голям е той, забавянето на връщането му със сигурност ще създаде напрежение. Ето защо, за да го избегнете, е може би доста по-добра идея да се насочите към друг тип финансова подкрепа, която да реши появилия се изневиделица проблем.

 1. Продажба на движимо или недвижимо имущество

На практика това е начин да решите много бързо даден икономически казус в живота си. Когато сте в крайна нужда от бързи пари и няма друг начин, по който да си ги набавите, този също би свършил работа. Много хора го предпочитат, пред всички останали варианти, тъй като носи бързи резултати.

Въпреки това, продажбата на лични вещи и други предмети, които са достатъчно ценни, за да решат паричните ви проблеми неслучайно са толкова скъпи. Причината за това е, че те най-вероятно не са просто вещи, а такива, които са полезни в живота ви по един или друг начин.

На практика, този път да се справите с финансовите си нужди е наистина краен и дори твърде примитивен за времето, в което живеем начин. Свързан е също с различни трудности. Дори да имате втори автомобил например, който искате да продадете на добра цена, в никакъв случай не е ясно кога ще се случи това.

Може би цената, която търсите е твърде висока. Може да се окаже и че не сте добър търговец или просто не умеете да рекламирате продаваните вещи достатъчно добре. Това са все произлизащи проблеми, които могат да ви натоварят още повече, в момент, в който така или иначе вече имате бърза нужда от пари назаем.

Не може да се отрече напълно, че този метод също би могъл да има добър ефект. Една добре организиран гаражна разпродажба на ненужни, но запазени лични вещи и дрехи, които не използвате не е никак лоша идея. Друг е въпросът, че в подобна ситуация ви е нужно доста време за планиране, разпространение на новината и съответно доста свободно време, за да се заемете с изпълнението на идеята си.

 1. Заложна къща

В последните години се забелязва не малко насочване на хората, изпаднали в парични нужди към заложните къщи. Причините за това са вероятно не само лични, но и формални. Имайки предвид трудността и прекалено дългото време, за да бъдете одобрени от банка за даден кредит, заложните къщи правят всичко много по-бързо и с минимално изискване за документи и допълнителни условия.

Те са мястото, към което хората с неотложни финансови грижи се отправят доста често, именно заради тези фактори. На практика, тези лица просто търсят бърза реакция, оферта и пари на ръка. Така всеки, който изпитва подобни затруднения, може да разчита на навременните реакции на тези учреждения.

Както всяко нещо обаче и тук можете да имате известни проблеми, които са свързани разбира се, с връщането на получения заем. В повечето случаи, сумата, която ще трябва да върнете е сравнително по-голяма от тази, която сте получили. Лихвеният процент е доста висок и е вероятно да се окаже непосилен за възможностите на всички, които са се насочили към този вид кредитиране. В това число можем да добавим и наличието на допълнителни такси, освен начисляването на лихви.

Ето защо заложните къщи са може би „последната спирка“ към която трябва да се насочите, в случай че имате крайна нужда от бързо финансиране.

 1. Пари от лихвар

Подобно на заложните къщи, частните лица също са фактор на пазара, макар и да имат своите сериозни недостатъци. Те са удобни за много хора, които имат нужда от сравнително малки суми, за да покрият дадена парична нужда от ежедневието си. В подобни ситуации много хора не разсъждават достатъчно трезво и се хващат за първата „спасителна сламка“, за която се сетят. Лихварите обаче крият доста опасности, които могат да ви създадат сериозни проблеми след това.

Дори при теглене на сравнително малки суми, накрая може да се окажете без автомобил, жилище или друг тип ценна собственост, от която имате нужда в живота си. Лихвите са в повечето случаи доста високи, което би могло да създаде допълнителни проблеми при връщането на сумата. Те също така могат да касаят не само променил се без вашето знание по-висок процент на лихвата, но и дори да се стигне до крайно неприятни разправии.

Как да избегнем натоварващите дългове

Има начини, чрез които да се спасим от рисковете на изпадането в дълг. Сред тях са опитите ви да спестявате по-ефективно и по-често част от месечното си възнаграждение. Така, при всяка ситуация, при която ще се наложи използването на допълнителни средства, вие можете да разчитате на себе си.

Допълнителните ангажименти, които да ви осигуряват странични доходи са също добър вариант. Ако времето и силите ви го позволяват, можете да намерите втора работа, която да ви носи известно количество пари за „черни дни“.

Инвестициите в собствен бизнес са перфектен начин да се чувствате по-сигурни в себе си от финансова и личностна гледна точка. Те със сигурност изискват по-специални умения от вас, повече време и грижи, но при добра работа, могат да ви дадат известно спокойствие.

Във всички случаи трябва да бъдете достатъчно упорити и да ограничавате излишните разходи, когато имате желание да заделяте пари за извънредни ситуации.

Ако все пак срещате дадени финансови затруднения по една или друга причина, един от най-добрите начини все още си остава бързият кредит от небанкова институция. За щастие при него притесненията спадат до минимум и можете да предвидите силите си за връщането на месечните вноски. Той е достатъчно ефективен и бърз начин да разполагате с парите, от които се нуждаете в даден момент.