Видове бързи заеми

Бързият заем по-голям ли е от бързия заем до заплата

Има ли разлика между бърз заем и бърз заем до заплата? Макар че наименованията звучат изключително еднакво, всъщност това са два до голяма степен различни типове кредит. Разбира се между тях има и някои сходства, но това не ги прави съвсем еднакви.

Кредит до заплата или бърз заем?

Общото между бързия заем и бързия заем до заплата е, че обикновено първия е по-разтегливо понятие. Говорейки за бърз заем трябва да отбележим, че сумата може да варира в доста широки граници.

Например някои кандидати за бърз заем желаят да получат сума от порядъка на 100 или пък 200 лева, докато други кандидатстват за доста по-големи суми, достигащи и дори надхвърлящи 2 – 3 хиляди лева.

Бързият заем до заплата е малко по-различен. Той също се отпуска след сравнително малко формалности, но обикновено се отличава с това, че не се отпуска в по-големи суми.

Обикновено бързия заем до заплата е в размер по-малък от 400 лева, тоест сума, която може да се покрие още от първото поредно трудово възнаграждение. От тази гледна точка терминът бърз кредит се концентрира основно върху кратките срокове, които са нужни за да бъде отпуснат, докато бързия кредит до заплата поставя акцента върху това, че може да ви бъде полезен в много кратки срокове, например при забавено трудово възнаграждение.

Освен това в много случаи бързите кредити могат да се платят в рамките на няколко месеца и под формата на няколко вноски (стига, разбира се, сумата да позволява това), докато бързия кредит (заем) до заплата обикновено се плаща на веднъж заедно с дължимите лихви.

Когато става дума за теглене обаче, тези два типа финансиране са без конкуренция. Освен че могат да се извършат изцяло по телефона, при което нуждата от посещение на банката или кредитното дружество отпада, тези два вида кредит се отпускат в много кратки срокове. Обикновено човек може да разбере дали е одобрен в рамките на 15 минути до един час.