Бърз кредит срещу лична карта

Потребителски заем само срещу лична карта

Потребителският кредит се отпуска на физически лица, които искат да си купят нещо материално или да се възползват от дадена услуга като и в двата случая става въпрос обикновено за стоки и услуги, които имат по-голяма себестойност.

Какво е потребителски кредит?

Обикновено за този вид кредит може да се направи обезпечаване по различни начини, които значително варират. Може да гарантирате изплащането му с помощта на недвижим имот, със собственото си трудово възнаграждение, но също и с помощта на платежоспособен поръчител.

Кой може да изтегли потребителски кредит?

Всеки пълнолетен човек, който може да обезпечи по някакъв начин изтеглената сума по кредита, може да се възползва от правото да изтегли такъв заем. Важно е каква кредитна история имате. Ако сте имали неизрядни кредити в миналото с проблеми по тяхното изплащане е твърде вероятно да се случи така, че банката да ви откаже кредитиране, считайки ви за рисков кандидат.

Какви суми се теглят най-често?

За потребителски нужди обикновено се теглят по-малки кредити до около 200 лева, но все пак това е доста относително. Хора с много висок месечен осигурителен доход могат съответно да кандидатстват за по-големи кредити, като в някои банки могат да се отпуснат внушителни суми от порядъка на 20 и дори 30 хиляди лева. Разбира се, не всеки може да бъде одобрен за толкова внушително финансиране. Важно е кандидатът да може да докаже високи доходи и платежоспособност.

За какво най-често хората теглят потребителски кредит?

Традиционно хората теглят най-много потребителски кредити за закупуване на автомобил, но също така и за ремонт и обновяване на жилището. Обикновено много хора инвестират изтеглените пари в нова дограма, топлоизолация, саниране и други, надявайки се да намалят разходите си за електроенергия в дългосрочен план.

Сред водещите причини за теглене на кредит обикновено се нарежда и новото обзавеждане за дома. Според ново проучване, над 60% от българите имат някакъв кредит. Доста голям е броя и на хората, които обмислят възможността и за втори.