Информация в кредитното досие

Какво представлява кредитната история

Всеки човек, който има изтеглен кредит притежава кредитна история или наречена още кредитно досие. В нея се съхранява информация за състоянието на изтегления заем. Тези данни се пазя в Централния кредитен регистър.

Какво е кредитна история?

  • В кредитното досие се намира подробна информация за сумата, която е дължима. Какъв е конкретният вид на заема и срока за погасяването му. Следи се подробно и дали се внасят редовно вноските, или има забавяне по тях.

Всяко забавяне на вноска поставя под съмнение вашата способност да обслужвате кредита си и вие автоматично се превръщате в рисков клиент, на който може да му бъде отказан бъдещ заем, независимо дали ще се обърнете отново към същата институция.

  • Ако имате дело за неплатени задължения, независимо дали е приключило, или е в процес, се отразява в историята.

Това дава основание на кредиторите да заключат, че имате сериозни финансови затруднения и сте ненадежден клиент. Тогава отново влизате в графа на високо рискови клиенти и със сигурност, ще ви бъде отказан желания кредит

  • Сверява се и адресът, които сте посочили с този, на който сте регистрирани по лична карта.
  • Има и информация за свързани с вас лица т.е тези, с които сте кредитополучатели или ипотекирани длъжници.

Когато ви се отпуска бъдещ кредит се взима под внимание тяхното финансово положение. Ако има проблем при тях и те са с влошена кредитна история има голяма вероятност това да ви повлияе отрицателно и да получите отказ за финансиране.

Тази информация се набира от банкови и небанкови финансови институции и както споменахме се съхранява в Централния кредитен регистър и те носят цялата отговорност за верността на данните, които са подали.

Когато кандидатствате за отпускане на какъвто и да е било заем, се проверява кредитната ви история. Тя изиграва най-важната роля и е основен критерии, според който се извършва одобрението на искането ви.

За да имате успех, вие трябва да сте наясно, че трябва да поддържате досието си чисто. Така можете да сте сигурни, че няма да получите отказ за финансиране и винаги можете да разчитате, че ще получите кредит, когато имате нужда от него.

Информацията е Централния кредитен регистър се пази в срок от 5 години и се обновява всеки месец. Нужно е да сте много внимателни и добре да размислите, когато теглите заем, дали ще имате действителната възможност да го обслужвате на време.

В противен случай си вредите сами като влошавате кредитното си досие и поставяте сериозни пречки пред бъдещи финансирания от банки и небанкови институции.