Най-разпространени кредити на българския пазар

Най-разпространените заеми на българския пазар

Всеки българин се е сблъсквал поне един път в живота си със ситуация, която го изправя пред временна липса на средства. Тогава се налага да търси пари на заем, за да преодолее влошеното си финансово състояние.

Нека се запознаем с най-разпространените заеми на нашия пазар, за да сме добре информирани и подготвени.

1. Заем до заплата

Това са онези бързи заеми, чийто размер обикновено не надвишава 400 лв и са предназначени да покриват спешни и непредвидени разходи, които са извън предвидения бюджет на домакинството. От името им съдим, че са насочени към хора с приходи от трудова дейност, които са постоянни и редовни.

2. Кредит без доказване на доход

В тази графа могат да се отнесат всички заеми, отпускани без никакви гаранции за дохода на кредитоискателя. Това е с цел да се обхване по-голям сегмент от пазара.

Всички хора, които нямат трудов договор или ако имат той е от съвсем скоро могат да е възползват от този вид кредит.

3. Потребителски кредит

Той се отпуска както от банки, така и от небанкови институции. Сумите могат да варират от малки до значително по-големи. Изискванията към кандидатите са по-високи, а самия кредит може да се обезпечи по различни начини според изискванията на съответната институция.

4. Онлайн кредит

Тази услуга е най-бързата възможност за изтегляне на кредит на българския пазар. Тя предлага по-занижени критерии за одобрение на кредитоискателя, които се свеждат до наличието на актуална лична карта. Няма изискване за поръчител и допълнителни гаранции.

5. Овърдрафт на дебитна карта

Това е много подходящ вид кредит за хора с постоянен доход, притежаващи дебитна карта. Така в случай на забавяне на заплатата или при спешен разход имате възможност да разполагате със свободни пари.

6. Кредитна карта

Тя е ориентирана по-скоро към покупка на конкретни стоки и услуги и предлага кредит. Въпреки това можете и да теглите пари от нея. Ако успеете да върнете похарчените средства в конкретен времеви период, можете и да не дължите лихва.

7. Жилищен кредит

Един много добре познат начин да се сдобиете със собствен дом. Този кредит е изцяло целеви и банката стриктно следи за разходването на средствата от отпуснатия от нея заем.

8. Ипотечен кредит

Тук става въпрос за кредит, които е обезпечен с конкретно недвижимо имущество. Доста често се случва хората да бъркат ипотечния и жилищния заем, смятайки ги за едно и също нещо. Тук няма конкретна цел за изразходване на парите, те просто са гарантирани с някакво жилище, но могат да се използват по различно направление например стартиране на собствен бизнес.