Информация за студентския заем

Какво представлява студентският кредит

Пред младите хора в сегашното ни модерно общество се разкрива една много ценна възможност за развитие. Образованието в 21 в. е водещо и абсолютно задължително за всички, които искат да постигнат по-големи успехи в своя живот.

То е една сигурна инвестиция в бъдещето, която ще се възвърне многократно и в никакъв случай не бива да се щадят средства и усилия за него. Разходите направени за обучение ще гарантират едни сигурни, постоянни и по-високи доходи от бъдещи трудови правоотношения.

Условията в България не предоставят равен достъп на всички, които имат желание да продължат своето образование във ВУЗ (висше учебно заведение). За някои е непосилна дори и една семестриална такса, а да не говорим за целия период за обучение.

Студентският кредит е възможност, за тази група хора, да получат своята по-висока образователна степен, било то бакалавър или магистър. Той има изключително преференциални условия, които да стимулират младите хора да се развиват, да продължават да учат и да подобряват своята квалификация.

Има няколко банки в страната, които отпускат студентски кредити с фиксирана лихва за целия период. Те са гарантирани от държавата и това позволява на всички желаещи да е възползват от тях, независимо от тяхното финансово състояние към момента.

Лихвата им е ниска в сравнение с другите видове кредити. Студентският заем е строго целеви и разходването на средствата може да бъде възможно единствено по конкретното направление – заплащане на семестриалните такси за целия период на следването.

Всеки кандидат може да се възползва от такъв вид кредит по един път за придобиване на конкретна образователна степен т.е може да изтегли един кредит за бакалавърска програма, един за магистърска и един за докторантска и то ако до момента не е имал такава.

Студентските кредити са няколко вида:

1. За изплащане на целия срок на обучение

След като ви приемат в даден ВУЗ можете да кандидатствате за такъв заем и той да ви осигури заплащането на всички семестриални такси в пълен размер определени от него. Обикновено за бакалавърска степен това са 4 години т. е 8 семестриални такси.

2. За изплащане на част от обучението

Ако вече следвате и в някакъв момент изпаднете във финансови затруднения и не е по силите ви да си плащате семестриалните такси, винаги можете да изтеглете студентски кредит, които да ги покрие в остатъка от образованието ви.

3. Студентски кредит с издръжка

Той е ориентиран към майките студентки. Освен че се заплащат таксите към университета, могат и да бъдат отпуснати месечни суми, които да са от помощ при отглеждането на малкото дете.

Както споменахме студентският кредит е целеви и вие всъщност нямате достъп до отпуснатите суми. Те се превеждат всеки семестър директно по сметката на конкретния университет, освен в последния случай с издръжката. Тогава тази сума се превежда на майката, а семестриалната такса отново се трансферира към ВУЗ-а.

Така се гарантира, че парите от студентския кредит ще послужат единствено за образованието на лицето, на което е отпуснат.

Гратисният период на заема е изключително голям. Вие започвате да го изплащате едва когато сте завършили. Отчита се период от 1 календарна година от датата на първата дипломна защита или държавен изпит и чак тогава трябва да започнете да връщате вашия студентски заем.

По този начин всеки, който има желание да продължи да надгражда своето образование има възможност и съвсем достъпен финансов инструмент, с който да го направи.