Парите на заем са по-изгодини, ако са изтеглени от кредитна компания, а не от заложна къща

Кой е правилният избор – бърз кредит или пари от заложна къща

Парите винаги за необходими и за жалост разходите са по-вече от приходите. На всеки може да се наложи да търси пари на заем. Понякога човек не може да направи правилен разчет на доходите си и на преден план излиза въпроса от къде ще намери най-удачния за него изход.

Пари от заложно къща или бърз кредит?

Тук ще сравним два от възможните избора за пари на заем. Когато се обърнем към заложна къща ще получим някаква сума пари, която може да ни задоволи. Там обаче трябва да се остави нещо в залог.

Някакъв предмет, които да има висока ликвидна стойност, за да може да послужи за достатъчно голяма гаранция. Единствено по този начин ще получите пари. Много често заложните къщи дават значително по-малка сума от действителната стойност на заложената вещ.

Това се оказва доста разочароващо за клиентите и печелившо за тях. Трябва да споменем и значително по-големите лихви, които трябва да заплатите, за да откупите собствената си вещ.

Има и случай, при които можете да се забавите или да не успеете да изплатите заема си. Тогава безвъзвратно губите правото си на собственост и заложната къща може да продаде предмета, за да си покрие загубите си.

Ако решите да теглите бърз заем, нещата са доста по-благоприятни за вас. Първо самото кандидатстване става изключително скоростно и вие веднага ще получите налични пари и ще покриете разходите си.

Документите, които са ви нужни са съвсем малко и за повечето кредитни дружества е необходимо да представите само една лична карта. При някой не се налага да доказвате и дохода си.

Премахнати са изисквания като поръчителство или някаква друга гаранция, която да обезпечи бързия кредит. Няма да ви се налага да се разделяте с някакъв ценен за вас предмет, както при заложните къщи.

Условията на небанковите институции са напълно прозрачни и ако има някаква неяснота винаги можете да се обърнете към кредитен консултант, който да ви разясни всяка подробност по договора за кредит.

А ако ви се случи да забавите вноска или имате затруднение по обслужването на бързия заем, то имате възможност да предоговорите договора си. Сроковете, посочени в него могат да бъдат удължаване посредством различни инструменти. Вие сами можете да изберете кой отговаря на вашия случай и да се възползвате от него.

Както сами виждате разликите са значителни и убедително печели услугата предлагана от кредитните дружества. Те могат да достигнат до голям кръг клиенти поради факта, че бързите кредити се отпускат лесно, удобно и с възможно най-опростения начин за кандидатстване.