Промяната в ЗПК е в сила от 23.07.14г

Последните промени в Закона за потребителските кредити

През 2014г се направиха някои корекции в Закона за потребителските кредити (ЗКИ), които назряваха дълго време и бяха се превърнали в голям проблем. За първи път от много време на сам се защитиха интересите на обикновените хора.

Промените засегнаха като банките и техните кредити, така и услугите предлагани от небанковите финансови институции.

Промени в Закона за потр. кредит

От 23.07.2014г се изравниха пред закона всички предлагани заеми т.е тези, които са под 400 лв вече минаха под обхвата на ЗПК и вече няма такива, които да са извън неговия обхват.

Кредитополучателите могат да бъдат спокойни вече, че след като подпишат своя договор няма да останат неприятно изненадани от скрити условия или такси. Всички институции са длъжни да имат прозрачни, разбираеми и достъпно написани условия, които да се прилагат към всеки договор за кредит.

За да бъде действителен той, трябва да бъдат разписани всички страници от общите условия и договора от кредитоискателя. Така се гарантира, че той се е запознал с тях и ги е приел.

Кредитните дружества нямат право да използват различен шрифт при съставянето на договора. Всички точки по него трябва да са написани с шрифт с големина най-малко 12. Така се премахна и възможността за съществуването на условия с дребни букви, които да са в ущърб на кредитоискателя.

Регламентираха се и таксите, които се удържат. След промяната в закона кредиторите има ограничение спрямо тях. Те нямат право да начисляват такси или комисионни за конкретна дейност повече от веднъж и тя трябва да е изрично спомената в договора. Също така се премахнаха и удръжките за усвояване и управление на кредита.

Една много важна промяна се осъществи и тя се отнася за хората, които имат желание да погасят заема си предварително. До скоро те не го правеха, дори и да имат тази възможност, защото от дадената институция имаха право да си удържат такса за предсрочно погасяване.

Това беше голяма пречка, за мнозина които искаха да изчистят своето кредитно досие, като платят задълженията си на куп. Сега вече това е възможно, без да се взима тази изключително нечестна такса.

Когато става въпрос за доста по-големи суми – такива свързани с ипотечен или жилищен кредит, при предсрочно погасяване на заема банките имат правото на обезщетение, ако не е изминала 1 година от усвояване на конкретната сума.

Тоест вие трябва да направите 12 пълни вноски и след това, ако имате тази възможност можете да погасите задължението си на веднъж. Ако това не е изпълнено, то банката може да ви поиска такса в размер до 1% от предсрочно изплатения заем. Това обезщетение е предвидено да покрие всички разходи на кредитора по отпускането на кредита.