Възползвайте се от бързите кредити

Бързия кредит е най-бързата форма на финансиране

Бързият кредит, както може да се види ясно от неговото име, се отличава с това, че при възникване на спешна нужда от финансиране може да удовлетвори вашата потребност от свежа сума пари в рамките на броени минути. И това не е само рекламен трик, който да се използва с цел привличане на клиенти търсещи финансиране.

Бързата форма на финансиране – кредит

Действително, при кандидатстване за бърз заем в небанкова финансова институция, най-често отговорът се получава в рамките на броени минути. Повечето реклами гласят, че ще получите отговор до около 20 минути, но в действителност това се случва много по-бързо, например за 15 или дори понякога за 10 минути.

Обикновено се процедира доста бързо и експедитивно. Най-вероятно първо ще получите едно обаждане от служител на финансовата институция, в която кандидатствате (за това е задължително да разполагате с телефон под ръка), след което парите ще ви бъдат преведени по дадена от вас сметка във вашата собствена банка.

Бързият кредит е наистина бърз във всяко отношение. Освен бързото одобрение и отпускане на заема, финансовата институция ви спестява разкарването до техния офис и обратно, което в натоварения трафик на големите градове също спестява време. Същото е и при връщането. Връщате парите по банков път, без да се налага да се разкарвате където и да било.

При нормални обстоятелства, небанковите финансови институции не рядко имат по-гъвкава политика по отпускане на заеми в сравнение с по-бюрократичните банковите институции. Обичайно банките правят по-задълбочени анализи на кандидатите за кредит, изискват се по-голям брой документи, които да подсигурят отпуснатия от тях кредит.

Освен това банките много по-често биха могли да откажат кредит, защото там рискът е сведен до възможния минимум.

И това е напълно разбираемо, защото все пак банките обичайно работят с много по-големи суми пари и отпускат заеми в много по-големи размери. Обикновено банковите кредити се обезпечават по различен начин (поръчител, имот и други), но винаги има нещо, което да гарантира събираемоста на дълга.

При небанковите финансови институции обикновено институцията поема по-висок риск като ви отпуска заем, но от друга страна сумите, които се отпускат, обичайно са много по-малки и служат единствено за покриване на ненадейно възникнали комунално битови разходи, тоест тук говорим за микрокредитиране.