Кредит онлайн без поръчител

Бърз кредит online – удобството да теглиш без поръчител

Обикновено едно от най-неприятните неща при тегленето на заем е нуждата да откриете поръчител, който да гарантира за вас. Това от една страна е много неудобно за вас самите и ви поставя в неприятното положение на зависимост и в ситуация да искате помощ и услуги.

От друга страна, това може да накара много хора да се чувстват задължени да ви помогнат, дори и ако нямат това желание. За щастие, при бързите кредити обикновено тази нужда не съществува.

Бързият кредит е изключително удобен инструмент, който служи за запълване на внезапно възникнала дупка в бюджета на един човек или цяло домакинство. Причините могат да са най-разнообразни, но най-често става въпрос за внезапно възникнал непредвиден разход или независещо от вас обстоятелство като забавяне на работната заплата, за което не сте били подготвени или предупредени предварително от управата на фирмата, в която работите.

Сумите по бързите кредити са обикновено малки, най-често достигащи до около 350 – 400 лева, в редки случаи и повече. Теглят се много бързо (както говори самото име), но и обикновено не се връщат на вноски, а най-често на куп с лихвата и допълнителните такси, ако има такива.

При тегленето на подобен кредит е необходимо да изчакате не повече от 15 – 20 минути за да разберете дали ще ви одобрят. Всичко това може да се направи и само по интернет, а парите най-често се изплащат по банков път към вашата карта.

Без поръчител – онлайн, бързо и лесно

При тегленето на бърз кредит обикновено не се изисква да има поръчител. Напълно достатъчно е да предоставите доказателства, които да потвърждават, че вие работите на постоянен или иначе казано безсрочен трудов договор към дадена фирма от поне шест месеца. Това ви позволява да изтеглите такъв кредит единствено при свое усмотрение и без да се налага да искате помощ и съдействие от други хора.

Бързия кредит ви дава възможността да разчитате единствено на своите финансови възможности, без чужда намеса от страна на приятели или роднини и разбира се, без това да има каквато и да е общо с недвижимо ви имущество, ако имате такова. Обикновено сумата, които финансовата институция ще ви отпусне ще може да бъде изплатена още след получаването на първата заплата.