Микрозаем

Какво е минизаем

Какво е мини заем или микро кредит? Мини заем или микро кредит са така наречените малки суми пари, които се отпускат на базата на занижени критерии. Тяхното отпускане става в рамките на броени минути, а сумите са в ограничени размери. За да наречем един заем “мини заем” той трябва да е обикновено в рамките от 50 до 399 лева.

Мини / микро кредитирането обикновено се отпуска за сравнително кратък период от време – например за един, два или пък три месеца. Обикновено сумата не се изплаща на вноски, а на веднъж заедно със сумата, с която кредитополучателя заплаща за услугата да плаща такъв кредит.

Всеки ли може да получи мини заем?

До колкото отговаряте на следните критерии – да живеете в България, да имате мобилен телефон, на който служителите да могат да ви открият, да имате имейл и редовно да получавате работна заплата, вие сте идеален кандидат. Разбира се, също така задължително трябва да сте на възраст над 18 години.

Мини заем или микрокредит, това е така наречения заем до заплата, който е предназначен за покриване на ежемесечни комунално битови разходи, които не можете да платите поради забавяне на трудово възнаграждение например.

Не е препоръчително човек да прибягва до подобно кредитиране, ако има съмнения относно своята платежоспособност и ако смята, че няма да има възможност да изплати взетия от него кредит. Специалистите съветват да се използва подобен заем единствено ако сте сигурни, че ще ви бъде преведено трудово възнаграждение и че ще можете да се разплатите с кредитната институция.

Добре е преди тегленето за микро заем / мини кредит да се запознаете добре условията на договора, за да се уверите в коректността на кредитната институция. Препоръчително и да си направите свое лично проучване в интернет за да сте спокойни, че ще използвате услугите на институция, която има добра репутация на кредитния пазар.