Възможен отказ от бърз заем

Пречки пред тегленето на бърз кредит

Противно на представите и очакванията на не малко хора, при тегленето на бърз кредит, дори и когато искате да изтеглите само 100 лева, също си има определен минимум изисквания и тяхното покриване от страна на кредитополучателя е задължително.

Пречки пред изтеглянето на бърз кредит

Това че на никого не се отказва бърз кредит и че всеки, който пожелае, е подходящ е пълна заблуда, за която мнозина не подозират, че съществува докато в края на краищата искането им за финансиране не бъде отхвърлено от съответната финансова институция.

В действителност не е лъжа, че предвид по-малките размери на бързия кредит, условията за кредитиране са сравнително по-лесни за покриване от тези, които желаещите да получат кредит срещат при теглене на по-голяма по размер сума от банка или небанкова финансова институция.

При бързите кредити, особено при най-масовите такива с размер под 400 лева, не се изисква да има поръчител, което няма как да не признаем, че е наистина голямо удобство и в много голяма степен облекчава процеса по кредитиране. Освен това, съвсем естествено, за толкова малки суми не може и дума да става за обезпечаване с недвижим имот.

Има едно много важно условие обаче, което е непоклатимо в почти всички случаи и това е изискването да имате трудов договор и постоянна работа. Тук трябва да уточним, че имаме предвид работа, на която сте наети на безсрочен или казано по друг начин, постоянен трудов договор и на която работите вече поне половин година.

На практика, ако не можете да представите договор или служебна бележка, удостоверяваща, че покривате този изключително важен критерии, трудно ще намерите някой, който дори да си помисли да ви кредитира. А причината за това е много проста. Ако нямате постоянна работа, вие няма как да докажете и да гарантирате своята платежоспособност и възможност да изплатите своя дълг.

На практика, ако отговаряте на условието с трудовия договор, има малко неща, които да се превърнат в пречка пред искането ви за получаване на бърз кредит. Едно такова би могло да бъде възрастта. Има финансови институции, които не биха отпуснали кредит на хора под 20, 23 или пък 25 години и това е въпрос на тяхно право и лична фирмена политика.