Държавата подпомага селското стопанство

Държавна подкрепа за целеви кредити

Може би сте забелязали, че някои видове кредити се отпускат при необичайно добри условия. За тях има например ниски лихви, при това доста често фиксирани за целия период на заема, без да се изисква имуществена гаранция или превод на работна заплата, гратисен период и други многобройни облекчения.

Държавна подкрепа за целеви кредити – възможно ли е ?

Този тип кредити обикновено влизат в графата целево кредитиране, тоест важно е заемът да се използва по предназначение. Те се отпускат за цели, от които държавата в последствие може да спечели и да се облагодетелства.

Този тип заеми се приемат като един вид инвестиция в бъдещето. Такава е инвестицията в образователното и кариерното развитие на млади хора, които искат да получат висше образование и да повишат по този начин своята конкурентоспособност.

Разбира се, за да има държавата облага от инвестицията в повишаване квалификацията на младите хора и в инвестиране в тяхното бъдеще, те трябва да са студенти в България, а не зад граница.

Този тип финансиране е един добър начин да се помогне на хора, чиито финанси са ограничени, защото в наши дни по-голямата част от българите живеят с доста ограничени доходи.

Освен сферата на висшето образование, друг подобен сектор, където се отпускат кредити при доста добри условия, е селското стопанство. Самото селско стопанство е приоритет не само на България, но на всички останали страни в Европа.

Държавната гаранция не винаги покрива цялата сума по отпуснатите кредити. Понякога държавната гаранция може да покрива по-малка част от заема, да речем 80% от цялата сума.

Разбира се, висшето образование и селското стопанство не са единствените области, в които държавата може да подпомогне по някакъв начин кредитополучателите, давайки им известна доза стабилност. Това може да се случи и с различни проекти за енергийна ефективност, при социално слаби кредитополучатели и в много други различни случаи.

При всички положения обаче, за да започне една държава да гарантира пред банките-кредитори определен тип заеми, тези заеми трябва да са в сфера с много висок обществен и икономически приоритет.