Жилищен кредит

Каква е разликата между жилищен кредит и ипотека

Изненадващо или не, доста хора не са съвсем на ясно каква е разликата между ипотека и жилищен кредит, като често се случва да объркат двете понятия или да взаимозаменят тези термини – говорят за едното, а после се оказва, че имат предвид другото.

Общото между жилищен заем и ипотека е само едно – и в двата случая става въпрос за недвижима собственост. И все пак понякога едното понятие може действително да се съдържа в другото.

Жилищен кредит и ипотека – разликата

Нека разгледаме на кратко какво представляват тези два термина:

Жилищният кредит представлява сумата пари, която един човек тегли от банката, за да може с тази сума да си купи недвижим имот (къща, апартамент, студио). Обикновено жилищният кредит представлява голяма сума пари, която може да има размери достигащи дори 100 или 200 хиляди лева или евро или дори повече.

Жилищният заем може да покрива определена част от стойността на жилището (когато кандидатът вече притежава останалата част от необходимата за закупуването сума). Жилищният кредит може да се отпусне също така и за строителство на нов имот, например къща, както и за закупуване на апартамент “на зелено” във все още строяща се сграда.

Жилищният кредит може да се гарантира с голяма сума пари в банката или с друго жилище. Ако гарантирате с друго жилище, това се нарича ипотека.

Ипотеката представлява заем, който се отпуска на клиента като за платежоспособността се гарантира с друга недвижима собственост. Обикновено сумата по ипотеката може да варира, защото не всеки имот има еднаква атрактивност.

Например, ако теглите кредит и гарантирате с атрактивно ново жилище в центъра на София или Варна, то вие може да получите дори и 90% от стойността на жилището под формата на заем, ако обаче атрактивността на имота, с който гарантирате, е по-малка, то сумата може да намалее съответно на 80, 70, 60 или по-малко процента.

За разлика от жилищния кредит, ипотеката може да бъде с различни цели. Парите могат да ви бъдат отпуснати целево, при което стриктно се следи дали правите това, за което сте ги изтеглили или нецелево, при което сами преценявате как да ползвате отпуснатите средства. Примери за целева ипотека е когато теглите пари за ново жилище, за строителство на такова, както и за обновяване и ремонтиране на стар имот.