Отказ на бърз кредит

Може ли да ми бъде отказан бърз кредит

Много хора погрешно мислят, че абсолютно всеки може да изтегли бърз кредит само и единствено защото обикновено сумите са малки и лесни за връщане.

Действително, в сравнение с много други видове кредитиране, например жилищното кредитиране, бърз заем може да се получи с пъти по-лесно и бързо. И все пак има хора, на които се отвръща с отказ.

Отказа от бърз кредит – как става?

Без значение дали искате да изтеглите заем от банка, или от друга лицензирана финансова институция, вие трябва да можете да докажете по някакъв начин, че след теглене и усвояване на заема, вие ще бъдете в състояние да изплатите задълженията си в уречените срокове.

Казано с други думи, дори и за минимални суми се изисква някаква форма на обезпечаване. Ако по някаква причина възникне съмнение, че няма да можете да погасите дълга си, никоя институция няма да се съгласи да ви финансира, без значение колко скромна звучи сумата, за която кандидатствате.

Най-често се отвръща с отказ на хора, които нямат никакъв източник на доходи. Под източник на доходи разбирайте работна заплата, наем и всичко друго, което получавате на редовна база.

Ако сте безработни и нямате никакви други приходи, най-вероятно ще ви бъде отказано финансиране от страна на институцията, защото се предполага, че няма да бъдете в състояние да върнете парите след като един път вече сте ги усвоили.

Още една възможна причина за отказ би могла да бъде некоректност от ваша страна при предишно теглене на пари и последвали трудности при изплащането им. Добре е да знаете, че независимо дали теглите бърз кредит от банка или от друга финансова институция, е много важно да сте били коректни и изрядни при предишно финансиране. Лошата кредитна история е като черен печат, който може да затвори много врати в бъдеще.

Сред възможните причини за отказ за бърз заем може да бъде също така фактът, че сте твърде млади или много възрастни. Естествено, не е нужно да споменаваме, че трябва да сте пълнолетни, но това не винаги е достатъчно.

Някои финансови институции изискват да сте на възраст над 19, 20, 23 и дори 25 години. Много често има и възрастови ограничения за по-възрастни кандидати. Не са редки случаите, в които за кредит не може да кандидатства лице над 70 години или друга възраст.

Много финансови институции могат да ви откажат кредитиране, ако според тях финансовото ви състояние има трайна тенденция към влошаване. Тоест, дори и в ако към момента не сте неплатежоспособни, бърз кредит би могъл да ви бъде отказан, ако тенденцията е с ясно изразена негативна посока.