Финансиране на бизнес

Какво е специализиран кредит

Специализираният кредит се отличава от останалите видове кредитиране. Този тип заем може да се отпусне на определена група хора. Така например към графата специализиран кредит може да се включи кредитирането на стоматолози, фармацевти, различни сеслкостопански производители, за купуване на имоти от хора, които не са български граждани и за много други целеви групи.

Специализиран кредит – що е то?

Характерна черта на специализирания кредит е, че той се отпуска на определена група от хора и за определена цел. Разбира се, специализиран кредит може да се отпусне и например за закупуване на автомобил. В този случай заемът може да бъде отпуснат практически на всеки, който отговаря на условията, но парите трябва да се използват по предназначение.

Характерното за специализираните кредити, подобно на целевите кредити, са добрите условия, при които се отпуска въпросния заем. В такива случаи банките са по-строги в подбора на кандидатите и имат по-специфични критерии, но за сметка на това лихвите са в по-приемливи за кредитополучателя граници.

Много често специализираните кредити са по оперативни програми от Европейския съюз, но това не винаги е така. За типичен пример на подобен тип кредит, който е по оперативна програма, може да се даде кредитирането на различни селскостопански производители.

Освен че лихвите са разумни, някои банки предлагат възможност при отпускане на определени специализирани кредити да се договорите лично с банката по въпроса за лихвения процент.

Специализирания кредит не върви задължително в комплект с гратисен период, но много често такъв има, например 6 месеца или 1 година. Разбира се, този период може да бъде различен в зависимост от сумата.

Интересното и хубавото при специализираните кредити е, че всеки, който отговаря на критериите, има достъп до тях. Така например има специализирани кредити, които са подходящи за нуждите на големи компании, докато други кредити са подходящи по-скоро за дребни търговци, производители и физически лица.

Характерно за специализираните кредити е, че могат да се отпуснат и в доста големи размери, например до около 30 хиляди евро.