Бърз кредит до заплата

Кога е грешно да тегля бърз кредит до заплата?

Много материали са изписани за това кога и колко можем да изтеглим под формата на бърз заем до заплата и колко лесно става всичко. Нека обаче погледнем и обратната страна на монетата. Винаги ли кредитът е решение и кога не бива да си позволяваме теглим заеми?

Грешно ли е да тегля кредит до заплата?

Една от ситуациите, в които не е препоръчително да теглите заем е, ако нямате работа или друг редовен източник на доходи (например наем). Важно е да осъзнаете, че в подобна ситуация тегленето на заем може не само да не ви е от полза, но дори да затрудни вашето положение.

Тегленето на заем в момент, в който нямате доходи, дори и ако става въпрос за съвсем малък по размер заем, може да се отрази негативно на вашите финанси за по-дълъг период от време.

Този тип финансиране (конкретно бързия заем до заплата) е доста популярен напоследък, но това е само едно временно решение на случайно и краткосрочно възникнало състояние на разминаване на вашите нужди със сроковете, в които е трябвало да получите парите си.

Не бива да забравяте, че тегленето дори и на малки думи от около 150 – 200 лева може да се отрази много негативно на вашия бюджет, защото тази сума изтеглена днес ще трябва да се върне с лихва след около месец. А лихвите при този тип заеми не са малки.

В повечето случаи, в които нямате редовни доходи, почти никое дружество няма да ви отпусне заем и това е за ваше добро. Защото никой няма интерес да ви финансира ако знае, че после няма да сте в състояние да се издължите.

Ако имате дългосрочни финансови затруднения подобен заем няма да ги реши. Едно такова безразборно теглене на пари е по-скоро неразумно и неблагоприятно във финансов план.

А кога можете да си позволите да теглите бърз кредит до заплата?

Има много ситуации, в които това е съвсем нормално и разумно решение. Това е приемливо най-вече когато приходите ви закъсняват, но все пак сте сигурни, че рано или късно ще си ги получите и ще можете да се издължите!

Този тип заеми са предназначени основно за запълване на случайно възникнали дупки от комунално битов характер в бюджета, както и при възникване на непредвидими неочаквани разходи в не големи размери.