Прдоговаряне на заем

Можем ли да предоговорим сроковете на даден кредит

Често се случва човек да изтегли кредит, но при промяна на обстоятелствата, по една или друга причина, да не може да спази сроковете, които е договорил с банката.

Предоговаряне на кредитни срокове – как?

Ако това се случи при вас не бързайте да се паникьосвате и отчайвате, а потърсете вашия агент (този, който ви е отпуснал кредита) или пък се свържете с мениджъра на банковия клон, от който сте изтеглили заема, след което обяснете какво е положението и заедно ще стигнете до решение, което удовлетворява и двете страни.

Промяна на сроковете, разбира се, е възможна, но всяка банка си има своите особености. Подобна процедура е известна под наименованието “предоговаряне на условията по кредита”. При тази процедура сроковете се удължават, като за сметка на това тежестта на всяка отделна вноска намалява и така заемополучателят ще може по-лесно да обслужва своите задължения.

Ако предоговаряте условията по кредите (в случая удължаване на срока и намаляване на вноските) имайте предвид, че това си има цена. В повечето случаи тя е сравнително малка, но все пак подобна услуга не е безплатна.

Обикновено цената на предоговарянето ще ви струва средно около един или два процента от оставащата сума по главницата на заема, което вероятно няма да ви затрудни предвид промяната във вноските.

Има обаче и редица случаи, в които няма как да получите предоговаряне на условията. Например ако даден кредит е изтеглен за максималния възможен срок (нека това са да кажем 10 години) няма как да предоговорите за 12 или 15 години, защото банката не е предвидила подобно нещо и на практика това няма как да стане.

При всички положения обаче, всяка банка би имала интерес от предоговаряне на условията, защото във всеки случай банковата институция не губи, а тъкмо обратното – тя печели допълнителни 1 или 2 процента към сумата, която така или иначе вие дължите.

Във всеки случай, ако имате затруднения, дори и да се съмнявате, че банката ще ви разреши предоговаряне, не пропускайте възможността да обсъдите подобно нещо, дори и ако шансовете ви са малки.