Студентски заем

Срокове и условия при студентските кредити

Целевите студентски кредити се отличават с добрите условия, при които банките кредитори ги отпускат. Този тип финансиране е предназначено за една по-уязвима категория от обществото – учащите във висши учебни заведения в страната, които инвестират цялото си време и всичките си финансови средства в получаването на добро висше образование.

Студентски кредит – срокове, условия и съвети

Обикновено кредитите за студенти се отпускат с доста дълъг гратисен период. Най-често това са 4 години, колкото е средната продължителност на една бакалавърска програма в България.

Обикновено този тип кредити се дават срещу фиксирана лихва, тоест студентите могат да изчислят изключително прецизно и без внезапни изненади кога и колко ще имат да дължат на банката, която им е отпуснала заема.

Сред големите предимства на студентското финансиране са големите срокове за погасяване на задълженията. Повечето банки, особено в случаите, в които държавата гарантира студентските заеми, предлагат десет годишен срок на погасяване, което прави месечната тежест върху бюджета на човека по-лесно поносима.

Въпреки това обаче, някои банки съкращават периода на изплащане до например 3, 4, 5 или пък 6 години, което при равни други условия може да направи вноските значително по-големи. В повечето случаи обаче, по-краткият срок съвпада и с по-малките размери на отпусканите кредити.

Обикновено гратисния период няма да започне от началото на учебната година. Всъщност той започва да тече от момента, в който сте изтеглили парите, така че е добре да изчислите всичко внимателно.

Много често за студентските кредити не се изисква да има платежоспособен гарант, защото в такъв случай ролята на гарант би могла да играе държавата. За такъв тип финансиране могат да кандидатстват всички студенти и докторанти до 35 години.

А каква лихва можем да очакваме в такъв случай?

Ако кандидатствате за финансиране гарантирано с държавна финансова подкрепа е реалистично да очаквате фиксирана лихва от около 7%.

Далеч не всеки кредит обаче е с държавна финансова подкрепа. Някои банки отпускат кредити с внушителни размери от 100 и дори 200 хиляди лева или евро, които са предназначени за обучение зад граница (така например таксите във висшите училища на САЩ са доста по-големи от тези в България). Такси в подобни размери обикновено се обезпечават с атрактивен недвижим имот.