Пари по бърз заем

Най-често отпусканите суми от бързите заеми

Бързите кредити обикновено са по-специфична категория на финансиране. Характерна черта за тях е, че те не се отпускат в много големи размери.

Често отпускани суми от бързите заеми

Предвид облекчените и доста по-елементарни условия и изисквания, при които се получава този тип финансиране, не можете да очаквате някаква огромна сума, която да реши вашите дългосрочни финансови проблеми (ако имате такива) или да промени целия ви живот от тук нататък по някакъв радикален начин.

Известен факт е, че бързите кредити се отпускат при внезапна нужда от бърза и моментна финансова “инжекция”. Нужда може да възникне в куп непредвидени ситуации – при забавяне на работна заплата, при забавяне на наем или рента, при нужда от посещение на зъболекар, без да сте подготвени за това или при неочакван разход, свързан с децата (например неотложна нужда от нови обувки или яке). Целта на този тип финансиране е основно за покриване на текущи комунално-битови разходи.

Най-често сумите, които се отпускат са малки, до около 400 лева. Разбира се, всяко правило си има и своите изключения и сумите могат значително да варират. Също така има и не малко финансови институции, при които максималния праг за финансиране е дори по-нисък, например с горна граница до, да речем, 350 лева.

Обикновено сумите, които се отпускат, са толкова малки, че да може клиентът, който е получил кредита, да върне парите под формата на една единствена вноска заедно с лихвата и дължимата такса и без да се налага да дели сумата на вноски.

Освен това, малките размери на заема позволяват да може да бъде изплатен още с получаването на първата заплата. Друго неоспоримо предимство при по-малките суми пари е също и това, че намалява риска от възникване на неплатежоспособност.

Всяко правило обаче, си има и своите изключения. На българския пазар оперират също и финансови институции, които отпускат бърз кредит в многократно по-големи размери от описаните до сега. Макар че това се случва сравнително по-рядко, някои финансови институции могат да ви отпуснат бърз кредит с наистина сериозни за българския стандарт размери от сорта на 1000, 1500 и дори суми достигащи цифри от порядъка на 2500 лева.

Такива кредитори се намират по-трудно, а и изискването за получаването на толкова пари, както можете и сами да предположите, ще бъде доста по-завишено, особено в сравнение със значително по-дребни суми от около 100 лева, с които човек може да плати сметките си за тока или за вода в края на месеца.