Как е възможно да се измени срока в договора на бързия заем

Възможно ли е удължаване срока на бързия заем

Кредитирането в България набира все по-голяма скорост. Броят на хората, възползва ли се от тази услуга непрестанно се увеличава. Това създаде предпоставка за развиване на пазара на кредитните дружества и усъвършенстване на услугите им.

Удължаване на срока на бързия заем – как?

Домакинствата се възползват многократно от бързи кредити да подпомогнат своя бюджет, в ситуации, които ги изправят пред временна липса на средства. Тази възможност, предоставена от небанковите финансови институции е решение за разплащане на непредвидени разходи.

Кредитните дружества предлагат различни по вид и условия пари на заем, които да удовлетворяват исканията на техните клиенти. Благодарение на широкото навлизане и използване на Интернет, се създаде и онлайн кредита, който е най-бързата форма на финансиране създавана някога.

Независимо какъв вариант ще изберете дали ще отидете до офис, или ще кандидатствате по интернет, ако сте удобрени ще получите парите от заема веднага и ще можете да ги изразходвате по желаното от вас направление.

В договора, който ще подпишете са посочени подробно всички точки, които ви интересуват. Точната сума на бързия кредит, лихвените проценти и срока, в който трябва да възстановите задължението си към кредитното дружество.

Разбира се винаги може да се случи така, че да не съумеете да изплатите заема или да закъснеете с някоя вноска по него. За тези ситуации небанковите финансови институции са помислили предварително.

Те предоставят възможност за предоговаряне на сроковете по бързия кредит. Различни са инструментите за тази цел и е добре да ги прегледате предварително, за да сте наясно какво да правите, ако попаднете в такава ситуация.

Някои дружества имат само такса за удължаване на срока и тя варира според съответния брой дни, с който се променят договора. Таксите се плаща преди падежната дата, за да се предвиди и промяната.

Други начисляват комисионни или премии. За трети е необходимо да се внесе предварително лихвата за целия период, а главницата да се разсрочи. Има и възможност да се внесе лихвата и част от главницата, а остатъка да се разсрочи в нов период.

Както виждате различни са вариантите според условията на кредитните дружества. Важното е, че те винаги дават възможност да се промени крайния срок на бързия кредит и да се удължи с необходимото ви време, за да успеете да го изплатите, без да ви се налагат наказателни такси или да той да влоши вашата кредитна история.

Кредитните дружества винаги, ще влязат в положение на своите клиенти и ще им предложат най-удачния изход от създалата се неприятна ситуация. Съвета ни е винаги да се обръщате за помощ към кредитен консултант това ви гарантира положителен резултат.