Обезпечаване на кредит

Обезпечаване на заем

Живеем в ерата на кредитирането. Малцина са онези, които никога не са прибягвали до ползване на кредитиране. Повечето хора обаче, са добре запознати с нуждата от свежи пари за финансиране на проект, бизнес, жилище, ремонт, обзавеждане, нов автомобил или за покриване на съвсем елементарни комунално-битови нужди в моменти, в които трудовото възнаграждение се забави.

Обезпечение на заем – как?

Общото между всички заеми, независимо дали теглите 150 лева или 150 000 лева е, че всички те изискват кандидатстващия за заема да предостави някакво обезпечение срещу парите, които получава.

Разбира се, има огромна разлика в изискванията към кредитополучателя, в зависимост от сумата, за която се кандидатства. Така например, не може да се очаква човек да гарантира с недвижим имот, когато тегли пари за да си плати тока, който е да речем 100 лева. Също така, не може да се гарантира за кредит от 100 000 лева с минимална работна заплата.

Формите на обезпечение варират значително. Една от най-често срещаните е получаването на работната заплата по сметка в банката. За да сте надежден кандидат за кредит, вие трябва да имате сключен безсрочен трудов договор.

Трудови договори, които се сключват за сезонна работа едва ли ще ви бъдат полезни в случая. Освен това трябва да се докаже, че работната заплата ще бъде достатъчна, за да можете да се справяте с месечните вноски по кредита.

Друга възможност за желаещите да изтеглят кредит е да потърсят подходящ гарант. Ако човекът отговаря на изискванията, банката едва ли би създала проблем от това, че не сте точно вие.

Когато става въпрос за по-големи суми, независимо от целта на кредита, банката, която отпуска заема, най-често иска той да бъде обезпечен с недвижима собственост. В този случай говорим за ипотека.

Този вид кредитиране позволява да теглите по-големи суми, за по-дълъг период от време и при по-изгодни условия. Други начини да се обезпечи заем са депозит от пари в банката, ценни книжа, акции и други.