Бърз заем до заплата

Подходящ кандидат ли сте за бърз заем до заплата

Разбира се, това дали сте подходящи, или не може да го реши единствено институцията, която ще ви отпусне или не финансирането. Обикновено няма да ви откажат такъв заем, защото при толкова малки суми, каквито са 200 или 300 лева, рискът да не бъде върнат кредита значително намалява.

Дали съм подходящ човек за заем?

Има си обаче и някои общи правила. Така например желаещият да получи бърз заем до заплата трябва да бъде български гражданин. Има и някои възрастови ограничения. Например кандидатът трябва да бъде на възраст над 18 години, тоест да бъде пълнолетен, но има и някои институции, които могат да изискват по висока възраст, например 21, 23 или повече години.

Обикновено горната възраст за ползване на заем до заплата е 70 години. Едно от най-важните условия при кандидатстването за бърз заем до заплата е да имате работа.

Ако бъдете счетен за надежден кандидат за бърз заем до заплата, обикновено служителите на кредитната институция ще се свържат с вас в рамките на 10 – 20 минути с допълнителна информация относно всички подробности по заема.

Обикновено служителите ще се свържат с вас след броени минути на посочените от вас телефон и имейл за контакти. Ако сте кандидатствали единствено онлайн, а не сте ходили на място във въпросната кредитна институция, ролята на подпис ще играе код, който ще получите като sms на телефона си.

Ако не сте одобрени, това може да е знак, че не сте били напълно коректни пред институцията, която ви отпуска кредита. Ако се е установило, че сте подали невярна информация, това е достатъчна причина за отказ. Ако един път са ви отказали обаче, това не означава, че никога няма да ви бъде отпуснат друг кредит. Най-често в рамките на няколко месеца след отказ можете да подадете молба за нов заем отново.

Моля обърнете внимание на нещо много важно – бързият заем до заплата е създаден с цел да ви помогне да се справите с възникнали комунално битови разходи, в случай че заплатата ви е забавена! Забележете, че този вид кредитиране не е предназначен за решаване на дълготрайни финансови проблеми.