20 неща, които трябва да знаем за кредитите

20 неща, които трябва да знаем за кредитите

Компаниите за бързо кредитиране от небанковия сектор започват да се радват на все по-голямо уважение от страна на потребителите. Според специалисти в областта, това се дължи на все по-строгите правила, пред които компаниите са изправени, както и все по-голямото уеднаквяване с услугата, която се предлага от банките.

Действително, небанковите финансови дружества често се оказват изправени пред същите правила, но сами определят системата за одобрение на своите клиенти, което ги кара да занижат значително изискванията. Това се прави с цел да се достигне по-лесно до клиентите.

Това е не лека задача, защото потребителите често са изправени пред възможността да избират измежду стотици компании, а това прави конкуренцията между този тип компании просто невъзможна.

На следващите редове бихме искали да ви запознаем с 20 неща, на които е добре да знаете отговора и които е хубаво да познавате по-подробно, в случай, че някой път ви се наложи да ползвате небанкова финансова институция за теглене на заем.

1. Защитени от Закона за потребителските заеми

Преди да посегнете към бързото, добре е да знаете, че сумите в размер под 400 лева попадат под специална регулация. Те са защитени от Закона за потребителските кредити, поради което при кандидатстване заемодателят е задължен да ви предостави лист с изисквания.

На него трябва да са описани всички най-важни условия, които трябва да се спазват от двете страни, като е поставен акцент върху това, което съответно се очаква да спазите вие като клиент.

2. Дребният шрифт е най-важен

При този тип финансиране има едно правило и то е, че с колкото по-дребен шрифт е написано нещо, толкова по-важно е то за четене. Цялата работа е в това, че заемодателите са принудени от закона да дават доста информация за продуктите, които предлагат, но те не винаги искат да се виждат ясно техните условия. Ето защо те предоставят информацията, която се изисква от тях, но я предлагат с шрифт, който е доста труден за разчитане от страна на потребителите.

3. Онлайн и офлайн

Очертават се две направления на този тип финансиране. Единият от тях е офлайн, където се налага лично посещение на офиса на кредитора. Недостатъкът е, че това губи време и изисква малко повече разкарване. Има си, обаче, и хубава страна. Тя е, че ще разполагате с повече време да зададете въпросите, които ви вълнуват, като по реакцията на служителя ще можете да разберете дали ви отговарят честно или се опитват да ви заблудят.

При онлайн бързите кредити също си има редица предимства и недостатъци. Така например, безспорен плюс е това, че ще спестите много време, което иначе бихте използвали за път и разговори в офиса на кредитора. Този вариант е по-подходящ за заети хора, които не разполагат с много време.

4. Административни такси

Съществуват някои административни такси, които сред хората на разговорен език често се наричат “такса за обработка на документи”. Това е почти задължително съществуващ разход, който има сравнително малка стойност. Обикновено няма да похарчите за това повече от 20 лева, макар че от фирма до фирма могат да съществуват известни разлики.

Ако някоя компания предлага опцията “без административна такса”, това най-вероятно ще е описано и изтъкнато още при най-начален контакт с кредитната компания. Все пак това е нещо рядко, което всеки кредитор се опитва да изтъкне, че предлага.

5. Разнообразие от продукти

Различните фирми за отпускане на заеми предлагат продукти с различна насоченост. Едни са се фокусирали върху лизинга, а други представители на сектора на небанковото кредитиране са се ориентирали към ипотечното кредитиране. Във всички случаи, има много голямо значение от самия профил на фирмата.

Ако трябва да говорим за най-масовия случай, това обикновено са фирми, които предлагат бърз заем от типа “до заплата”, което се нарича още “микрокредитиране”. Това е най-популярният продукт, именно защото носи на кредитора и най-малък риск.

6. Срокове за погасяване

Обикновено, при небанковото кредитиране, сроковете за погасяване на задълженията варират в много широки граници. В повечето случаи това са краткосрочни заеми, които трябва да се изплатят в рамките на следващите няколко седмици. Това, обаче, има и редица изключения.

Макар краткосрочността да е една от характерните особености на финансирането от сектора, много често се предлагат продукти, които са съответно на ваше разположение за по-дълъг период. Това като цяло се отнася за заеми в по-големи размери, но показва ясно, че всяко правило си има своите изключения.

Обикновено, най-дългосрочни са небанковите заеми когато говорим за ипотечно кредитиране. Тогава съответно сроковете могат да се разтеглят години напред, което, от своя страна, се обяснява с по-големите размери на този тип заеми.

7. Размери на предлаганите парични средства

Небанковите кредити варират в огромни граници по отношение на размерите. Най-популярни са съответно най-малките заеми, които са в размер под минималната работна заплата. Те се предлагат на най-много места, а самите кредитори ги харесват, защото водят и до съответно най-малко рискове за компанията. Дори и да се стигне до някакви загуби от непогасен заем, те няма да са толкова тежък удар върху компанията.

От друга страна, те са и в най-висококонкурентна област, защото все пак десетки други фирми предлагат същия продукт, което прави избора за потребителите огромен, а конкуренцията за кредиторите – размазваща. Като цяло може да се каже, че заемите варират от дребни суми от порядъка на 100 – 200 лева до огромни, които достигат 200- 300 хиляди или дори милион!

8. За фирми или за физически лица

Фирмите от небанковия финансов сектор предлагат парични средства както за физически, така и за юридически лица. Двете услуги, съответно, не винаги могат да се намерят в една и съща компания, което се обяснява и с различната специализация на всяко финансово дружество.

Действително, някои финансират единствено частни лица, докато други се занимават главно с фирми, като им предлагат заеми за оборотни средства и други подобни. Във всеки случай, преобладават онези дружества, които съчетават работа с фирми и с частни лица, което гарантира достъп до възможно най-голям сегмент от пазара.

9. Лизинговите компании

Лизинговите компании попадат в групата на същите фирми, които отпускат бързи заеми, но тук се наблюдава известна специализация. Отпусканите финансови средства в този случай са целеви, което означава, че потребителят може да ги използва само по специално предназначение.

Това несъмнено оказва много голямо влияние ма търсенето на определени продукти на пазара, като причината е, че потребителите могат да си позволят покупка на стоки и услуги, за които не разполагат иначе с достатъчно средства. Понякога лизинговите дружества работят само с една марка на даден продукт, например автомобили. Тогава, ако потребителят се интересува от друг бранд, трябва да се насочи сам и да потърси друга лизингова компания.

10. Кредитно минало

Повечето компании за бързо кредитиране не се интересуват от вашето кредитно минало. Това, което за тях е от значение е дали сте в състояние да погасявате вноските си на момента. Именно тази опростеност кара много хора да се насочат към тези компании, защото по една или друга причина получават отказ от банковите институции.

Единственото, което може да бъде от значение, това е ако съответно сте имали някакви проблеми с конкретно тази фирма за бързи кредити. Това може да се отрази негативно върху оценката за вас и да е причина за отказ.

11. Гаранциите

В масовият случай, компаниите за бързи заеми не изискват гаранти. Те ви отпускат средства на база вашата работна заплата. Не е необходимо да се води ваш близък, който да гарантира за погасяването на заема, което от своя страна ви дава голяма независимост.

12. Трудов договор

Наличието на трудов договор е основното условие, което трябва да се покрие ако желаете да получите заем от фирма за бързо финансиране. Важно е да сте назначени за постоянно, тоест да не става дума за работа в сферата на сезонната заетост. Важно е да се обърне също така внимание на факта, че е от значение и това от кога сте на съответното работно място.

13. Работната заплата

Обикновено, вашата работна заплата не е от значение за получаването на бърз кредит. Причината е, че отпусканите суми са минимални, а вие ще бъдете в състояние да ги погасявате дори и ако работите на минимална работна заплата. Въпреки това, в някои случаи има изключения.

Ако искат да изтеглите по-голям заем, например 1000 лева, възможно е да възникне и това допълнително условие. Ако се наложи да обяснявате и доказвате своите доходи, тогава най-вероятно сте кандидатствали за сума в размер, който кредиторите считат, че няма да може да се погасява безпроблемно от всеки кандидата.

14. Време за одобрение

Ако ви притеснява времето, за което кредиторите ще ви дадат отговор, било то положителен или отрицателен, опасенията ви са напълно безпочвени и неоснователни.

Обикновено за това са нужни само няколко минути, като понякога отговорът от финансовото дружество може да пристигне до 5 или 10 минути. Подобен навременен отговор има много предимства, като първо и най-важно ви дава възможност да реагирате навреме във всякакви ситуации.

Има компании, при които времето за разглеждане на вашата кандидатура е по-кратко, но във всички случаи е необходим все по-кратък срок за да се даде отговор. Това се налага от самата конкуренция между компаниите, която налага да обработват заявките все по-бързо за да не отпаднат от бизнеса.

15. Бюрокрацията

При бързите кредити бюрокрацията е стопена до възможния минимум. Това се дължи на все по-опростените изисквания, както и на факта, че все по-голяма част от заемите се отпускат по Интернет. За голям късмет, оказва се, че Интернет не търпи бюрокрация, което е една от най-добрите му страни.

Обикновено, документацията необходима за попълване на заявка за бърз заем изисква едва няколко минути, при което е нужно да се попълнят единствено на-важните данни, които съответно са от първостепенно значение.

16. Достъп до банкова сметка

Много често разпространена практика е да се иска достъп до банковата ви сметка. Това се прави с цел компанията да може сама да определя получаването на вноските си. По този начин, когато получите работната си заплата, малка част от нея автоматично ще се прехвърли към кредитната компания. По този начин няма да има риск вие да забравите за някоя от вноските, а компанията ще е в състояние сама да изтегли дължимите по нейна сметка средства.

Макар че подобна практика плаши доста хора, в нея всъщност няма нищо притеснително. Реално погледнато, това просто позволява на фирмата да отклони към себе си дължимата вноска, от което не произлизат никакви последствия за потребителите.

17. Агресивно събиране на задължение

Доста широко разпространен е страхът, че при евентуална невъзможност да се погасяват вноските, компанията кредитор може да предприеме някакъв по-агресивен подход в събирането на дължимите средства.

Подобни опасения са меко казано нелогични и прекалени, защото, на практика, с взиманията се занимават компании, които са тясно специализирани в тази област и които подлежат на изключително строг контрол от страна на държавата.

По този начин се гарантира на потребителите, че няма да станат обект на каквато и да било агресия, както и това, че всичко ще се прави в съответствие със закона, без да се проявява каквото и да било неуважително отношение към потребителите.

18. Рефинансиране

Много често срещана и добре позната сред повечето хора е процедурата по рефинансиране. Тя се използва при банковото кредитиране, но намира не малко приложение и при небанковите заеми.

Използва се когато даден потребител не е в състояние да погаси своите задължения към финансово дружество, при което, за да не се отчита загуба и за да се избегне задълбочаване на проблема, потребителите получават разрешение за заем, с който да финансират свой предишен заем или вноска по него.

Това понякога се прави еднократно, макар че някои компании позволяват процедурата да се повтаря и много пъти. По този начин могат да се избегнат доста сериозни проблеми от потребителя, което дава известна сигурност на клиентите.

19. Разсрочване

Кредитните небанкови институции рядко предлагат на своите клиенти възможността да изплащат своите задължения разсрочено. Тази практика се прилага единствено от някои компании, и то от по-гъвкавите от тях.

Обикновено бизнесът предпочита рефинансирането, защото то изправя потребителите пред все по-големи задължения, с които те съответно се справят не рядко дори още по-трудно.

Иначе, разсрочването позволява да се постигне доста голям баланс между възможностите на потребителя и задълженията, които той има към съответната институция.

20. Законосъобразност

Преди да се решите да теглите заем от някоя фирма за бързо кредитиране, трябва да проверите на първо място колко е законна нейната дейност. Всяка компания е регистрирана под определен номер, който показва нейното актуално състояние към момента.

Това ще ви покаже дали фирмата е все още действаща, дали се съобразява със законите на страната и дали не сте попаднали просто на някакъв опит за измама.