Рефинансирайте своя заем

Счетоводител – защо ни е нужен

Законодателството се усложнява с изключително голяма скорост и по тази причина става все по-трудно да бъдем в течение с променящите се закони. Това се осъзнава не само от собствениците на фирми, но и от законодателните органи, които именно по тази причина са направили решаващи промени.

Вече не можем да водим само счетоводството на собствената си фирма, освен ако нямаме завършено счетоводно образование. За целта трябва да ангажираме професионалист, който да се нагърби с тази задача.

Счетоводител – в какви случаи е задължително ползването му

Бърз заемЗадължително е ползването на услугите на лицензиран специалист когато настъпи момент за годишното приключване на фирмата. Ако пък дружеството е регистрирано по ДДС, тогава счетоводителят трябва да подава декларацията за извършените през месеца покупки и продажби до 14-то число на следващия месец.

Има и ситуации, в които услугата не е задължителна, но за сметка на това е силно препоръчителна. Това е например когато се опитваме да основен фирма, както и при желание да закрием такава.

И в двете ситуации се изисква малко повече внимание и допълнителни познания, които да ни помогнат да се справим с всички възможни пречки и бюрократични спънки, които могат да възникнат.

Не по-различно е положението и когато говорим за наемане или освобождаване на персонал.

Тогава е добре всичката необходима документация да бъде попълнена и организирана от лицензиран счетоводител, тъй като несъзнателно можем да ощетим собствената си фирма или служителят срещу нас.

Как да изберем счетоводна къща

По-големите фирми предпочитат да разполагат с добър и компетентен счетоводител, към който да могат да се обръщат във всеки един момент при нужда. Това обаче означава, че трябва да се предвидят повече средства за неговата заплата и осигуровки, което не винаги е рентабилно.

Ако за вас най-удачното решение е да изберете специалист или кантора, с които да работите на облигационни отношения, трябва да пристъпите към основната крачка, а именно изборът на лицето, което ще се заеме със задачата.

Изборът на счетоводител може да бъде на базата на познанството ни с човек, който е специалист в областта и когото познаваме. Това е оптимално добър вариант, тъй като и двете страни ще бъдат максимално доволни.

Другият начин е на базата на препоръки от наши близки, които са останали доволни от консултациите и обслужването на даден счетоводител или от услугите на определена счетоводна кантора.