Най-неоснователните негативни заблуди при бързите кредити

Най-неоснователните негативни заблуди при бързите кредити

В модерният свят, в който живеем голяма част от ежедневните ангажименти, грижи, удоволствия, работа и почивка зависят от едно просто нещо. Това са парите. Факт е обаче, че те не трябва да бъдат маргинализирани и поставяни на твърде висок пиедестал. Все пак има неща, които зависят именно от тях и независимо колко не ни се иска, те са категорично важни. Много от вас са вероятно наясно, че макар и достъпни, понякога средствата не достигат за редица неща, особено ако част от тях са извънредни и изненадващи ни в неудобен момент.

В такъв период, в който не можем да разчитаме мигновено на собствените си сили и средства, идеята да се доверим на бърз креди не е никак лоша. Това е една не чак толкова нова система, тъй като заеми съществуват от край време. Въпреки това именно в нашата реалност възможностите за получаването на такава помощ са далеч по-големи и най-важното – начините на разплащане са много по-щадящи и гъвкави. Това е един от основните факти, който привлича все повече хора, тъй като прави най-важното – вдъхва доверие.

Въпреки това все още не можем да отречем, че славата на този тип финансови услуги от небанкови институции получава и негативни нотки по редица причини, които зависят от специфични неща. В повечето случаи обачe за тези ситуации си има сериозна доза поводи, които са абсолютно логични и малко по-долу ще коментираме и тях по-подробно.

Кои са най-честите заблуди, които се свързват с бързите кредити

– Прекалено високи лихвени проценти са една от тях. Имайки предвид, че всеки човек се осланя на подобни финансови услуги предимно в моментите, в които е притеснен и поставен в извънредна икономическа ситуация, то съвсем нормално е той да бъде малко по-мнителен и недоверчив към небанковите институции, които предлагат финансова помощ в съответния момент.

В подобни ситуации значение има т.нар ГПР. Зад абревиатурата стои Годишен процент на разходите, чиято цел на практика е да показва колко би трябвало да бъде лихвата ви, в случай разбира се, че заемът и по-скоро неговото връщане продължат една година или повече. Но тъй като тук говорим най-вече за краткосрочни кредити, те изискват съвсем по-малък период на възстановяване на дадената сума.

При тях срокът на връщане в повечето случаи е около месец, а понякога и седмици, като това е причината и да получите много по-добър показател за разходите по кредита. Причината са не особено големите суми, от които потребителите могат да се възползват. Логично е при такава ситуация показателите и цифрите да бъдат съвсем по-ниски и категорично по-разумни за потребителите.

Друго, от което няма причина да се страхувате е както казахме уж високата лихва. Това на практика е градска легенда, особено при бързите кредити и онлайн заеми. Причината е, че в крайна сметка сумите, които се отпускат в тази насока са не особено големи и се ориентират около няколкостотин лева. В такъв случай, едва ли имате причина да смятате, че в края на срока за изплащане ще се наложи да изплащате главоломни суми. Това е близо до абсурда и в повечето случаи е мнение наложено от нелоялни и некоректни платци, които в крайна сметка са обвинили учреждението за не особено добрите отношения между клиент и заемодател.

Така, дори лихвеният процент да бъде по-висок, няма никаква причина за притеснения или паника. Причината е, че след като отпуснатата сума е минимална и в рамките на 300 или 400лв например, то тогава драмите относно високи лихви или такси са абсолютно излишни и безпочвени.

– Общественото мнение. То често налага идеята, че всъщност има алтернативи, които са по-изгодни. Но това малко по-късно. Обществената нагласа е да се твърди, че бързите кредити и изобщо всеки тип подобни услуги носят единствено нерви, притеснения и нелоялност към всички, които са се решили да се възползват от тях. Ако сте от онези хора, които първо предпочитат да проверят един вид информация, след което да ѝ се доверят напълно ще приемете тези думи доста скептично и с абсолютно право.

В пресата и сред масите хора, за съжаление все още броди този тип мнение, че подобни заеми успяват единствено да вкарат потребителите в излишни разходи, извиват ръцете им и им носят само огромни лихви, които са непосилни за връщане и неизгодни. Това категорично не може да бъде истина поради ред причини и особено тези, които коментирахме до този момент.

И тъй като хората, които се доверяват до голяма степен на прочетената, но в крайна сметка непроверена информация, то тогава се стига до нежелани грешки и неправилно мнение, относно бързите кредити. Реалността всъщност е доста по-различна и в сравнение с банковите институции, небанковите такива, рядко си позволяват да правят промени в лихвите или да събират извънредни такси от клиентите си в случаи на използване на оувърдрафт например, когато той е нужен за кредити с кратък срок.

В подобни случаи една банка начислява много по-високи такси по заема, в сравнение с една лоялна небанкова институция.

В крайна сметка по-важно е като клиенти да бъдете съвсем наясно каква сума ви е нужна за дадена цел, след което да се насочите към учреждението, което предлага реално удобни за вас условия;

– Всеки би могъл да получи заем. Това не е съвсем така. Дори небанковите институции по кредитиране не рискуват с всеки човек, тъй като понякога вероятността за загуби и главоболия и за тях съществуват категорично. Градската легенда, че едва ли не всеки един човек би могъл да се възползва от подобна финансова услуга е сериозно разминаване с истинската реалност и е добре всеки един от вас да бъде наясно с това, тъй като то касае и сериозността на лоялните кредитни дружества.

Причината е, че ако в крайна сметка един платец не бъде достатъчно лоялен, коректен и способен да върне получената сума навреме, никой не печели от това. Ето защо е добре да бъде уточнено, че макар и бързи кредити по същността си, тяхното одобрение все пак подлежи на определен вид проверка и контрол , преди клиентът да получи положителен отговор за това.

Ето защо се налага да сте наясно, относно мнението, че едва ли не всеки един човек, дори такъв, който има лоша кредитна история получава своя бърз заем просто ей така и то е доста погрешно. А именно подобни твърдения са способни да създадат лошо име за компаниите, даващи бързи заеми. Моментното усвояване на подобен кредит съвсем не означава, че той бива отпускан съвсем лесно на съответните лица и това е категоричен факт.

– Бързият кредит ви излиза доста скъпо. Както споменахме малко по-горе едва ли има по-голяма заблуда от тази. Сред общественото мнение се носи като тъмна енергия твърдението, че веднъж доверили се на подобен тип финансова услуга, след това всеки клиент страда от високи такси и лихви. Това граничи с абсурда, тъй като все пак става дума за съвсем не високи суми. По тази логика няма как да се страхувате от високи лихви или такси.

Не трябва да се игнорира и факта, че бързите заеми в крайна сметка представляват сума, която се връща за по-малък период от време и респективно няма как лихвеният процент да бъде много висок спрямо времето;

– Никой не е повторил. Разбирайте го, като твърдение, че няма човек, който да се е доверил на бързите кредити и да го е повторил след това, поради негативни резултати. Дори да бъде истина, това са съвсем частични и изолирани случаи, за които си има естествено и причина. Разбирането, че никой не би изтеглил бърз заем, заради негативни последици, част от които описахме малко по-горе е доста несъществено.

Причината е, че на практика този тип финансова подкрепа наистина би могла да бъде от голяма полза на хора, които се нуждаят от пари на момента и нямат особено много време за действие или друг избор. На практика проучванията, които касаят редовните и лоялни платци сочат, че те получават също такова етично и лоялно отношение спрямо нуждите си. Това е причината е много от тях да се доверяват на подобна услуга повече от един или два пъти, тъй като системата работи ефективно и е полезна за решаването на много наложителни финансови проблеми;

– Лошото име на т.нар. проблемни кредити или тези, които биват трудно изплащани или забавяни. Не са малко хората, които твърдят, че ако не успеете да изплатите заема си навреме, на вратата ви едва ли не ще почукат биячи. Това абсурдно твърдение би могло да бъде прието сериозно единствено, ако сте си имали някога работа със съмнителни лихвари и частни бюра от типа на заложните къщи.

Ако обаче все пак проявите разум и дори не си помисляте да стъпите на подобни места, то тогава всички подобни твърдения за категорична измислица, породена от хора с лош опит. А за съжаление именно подобни мнения създават лошо обществено лице на съответните финансови услуги.

Статистиката всъщност сочи, че в повечето случаи кредитополучателите успяват безпроблемно да погасят вноските си. В противен случай небанковата институция намира начин за нормална комуникация с клиента си, за да се стигне до разумно решение, удобно и за двете страни;

– Сумата, която връщате. Често се твърди, че сумите, които връщате са абсолютно неясни и в крайна сметка клиентът не може да пресметне с нужната точност парите, които на практика е използвал, за да погаси получения заем. Всъщност именно този тип бързи кредити дават категорична и ясна възможност на всеки един потребител да бъде наясно колко всъщност ще трябва да върне и за какъв срок, разбира се.

Причината е, че при този тип заеми липсват скрити условия, изписани с малки букви в дъното на страницата на договора, както и други такси, застраховки и т.н. На практика благодарение на добре изградена и съвсем опростена система, всеки един от вас би могъл да пресметне стойността на сумата, която ще трябва да върне в определения срок на заема. Всичко това може да бъде проверено в онлайн сайтовете на дадените кредитори, за да има по-голяма яснота за клиентите;

– Незаконност? Едва ли. Все още се чуват мнения сред явно незапознати хора, че бързите кредити за незаконни по една или друга причина. Освен ако не говорим за нелегални лихварски агенции или заложни къщи, твърдението е меко казано без всякакво основание.

Това на практика са си съвсем обикновени заеми, получени от легализирани небанкови институции, които отговарят на всички законови разпоредби и норми. Тези компании са също така лицензирани финансови учреждения, които са под надзора на БНБ (Българска народна банка) и респективно отговарят пред законите на страната. Те също така са регистрирани и в Комисията за защита на личните данни, което говори само по себе си за степента на сериозност.

Това са достатъчно силни мотиви да не се доверявате на твърде плашещите слухове. Особено, когато става дума за абсолютно лоялни и етични компании, които са изградили високо мнение за себе си и работата чрез клиентите си. Всичко това е нормално да бъде публикувано в интернет страницата на дадената компания, особено ако те сред качествените такива.

В крайна сметка едно е сигурно – за съжаление на този етап все още можем да се натъкнем на мнения,че бързите кредити не биха могли да ви бъдат от полза. Смятаме,че с по-горно описаните факти сме наклонили везните в правилната посока и всеки би могъл да направи свое собствено заключение, както е и редно разбира се в подобна ситуация.

Като цяло негативните мнения към този тип финансова услуга в повечето случаи произлизат от не дотам добре проучени случаи, свързани с лица, които са били или некоректни платци или ситуации, в които те обвиняват кредитните институции в нелоялност.

Случаите и сценариите по тази тема могат да бъдат стотици, разбира се. Друга причина за подобни казуси могат да са и не особено добре обслужени и върнати кредити, тъй като потребителите им не са предвидили правилно собствените си сили и възможности да ги върнат навреме, след което се стига до директно обвинение към институцията.

И все пак нека бъдем максимално коректни и точни. При всяка ситуация на теглене на бърз кредит, вие трябва да бъдете на първо място внимателни и да обмислите добре нуждите си, както и възможностите да възстановите заетата ви сума в рамките на изискуемото време.

В крайна сметка на пазара не е изключено да практикуват и нелоялни компании, чиято цел е не вие да решите финансовите си проблеми, а те да регистрират печалба, без значение от последствията за вас. Ето защо спазвайки някои основни правила със сигурност ще бъдете доволни от услугата и най-важното – няма да си създавате излишно и неоснователни негативни мнения, както и нежелани притеснения, относно финансовото си състояние.